Tour Miền Bắc

HÀ NỘI - SERENA HÒA BÌNH TEAMBUILDING 2 NGÀY 1 ĐÊM

HÀ NỘI - SERENA HÒA BÌNH TEAMBUILDING 2 NGÀY 1 ĐÊM

Thời gian: 2 NGÀY 1 ĐÊM
Phương tiện: Ô tô
Ngày khởi hành :
Giá : 3,290,000đ
HÀ NỘI - HÒN DẤU RESORT - 2 NGÀY 1 ĐÊM

HÀ NỘI - HÒN DẤU RESORT - 2 NGÀY 1 ĐÊM

Thời gian: 2 NGÀY 1 ĐÊM
Phương tiện: Ô tô
Ngày khởi hành :
Giá : 2,290,000đ
HÀ NỘI - ĐẢO CÔ TÔ - TEAMBUILDING 3 NGÀY 2 ĐÊM

HÀ NỘI - ĐẢO CÔ TÔ - TEAMBUILDING 3 NGÀY 2 ĐÊM

Thời gian: 3 NGÀY 2 ĐÊM
Phương tiện: Ô tô
Ngày khởi hành :
Giá : 2,990,000đ
HÀ NỘI -MÓNG CÁI -TRÀ CỔ -TEAMBUILDING 3 NGÀY 2 ĐÊM

HÀ NỘI -MÓNG CÁI -TRÀ CỔ -TEAMBUILDING 3 NGÀY 2 ĐÊM

Thời gian: 3 NGÀY 2 ĐÊM
Phương tiện: Ô tô
Ngày khởi hành :
Giá : 2,990,000đ
HÀ NỘI -CÁT BÀ TEAMBUILDING 3 NGÀY 2 ĐÊM

HÀ NỘI -CÁT BÀ TEAMBUILDING 3 NGÀY 2 ĐÊM

Thời gian: 3 NGÀY 2 ĐÊM
Phương tiện: Ô tô
Ngày khởi hành :
Giá : 2,990,000đ
HÀ NỘI -FLAMINGO ĐẠI LẢI TEAMBUILDING 1 NGÀY

HÀ NỘI -FLAMINGO ĐẠI LẢI TEAMBUILDING 1 NGÀY

Thời gian: 1 NGÀY
Phương tiện: Ô tô
Ngày khởi hành :
Giá : 1,490,000đ
HÀ NỘI - ĐỀN ÔNG HOÀNG BẢY-ĐỀN CÔ TÂM AN

HÀ NỘI - ĐỀN ÔNG HOÀNG BẢY-ĐỀN CÔ TÂM AN

Thời gian: 1 NGÀY
Phương tiện: Ô tô
Ngày khởi hành :
Giá : 890,000đ
HÀ NỘI- LÀO CAI-ĐỀN ÔNG HOÀNG BẢY-ĐỀN BẢO HÀ

HÀ NỘI- LÀO CAI-ĐỀN ÔNG HOÀNG BẢY-ĐỀN BẢO HÀ

Thời gian: 2 NGÀY 1 ĐÊM
Phương tiện: Ô tô
Ngày khởi hành :
Giá : 1,780,000đ
HÀ NỘI-THUNG NAI-ĐỀN CHÚA THÁC BỜ-HÒA BÌNH

HÀ NỘI-THUNG NAI-ĐỀN CHÚA THÁC BỜ-HÒA BÌNH

Thời gian: 1 ngày
Phương tiện: Ô tô
Ngày khởi hành : theo yêu cầu
Giá : 690,000đ
HÀ NỘI - MAI CHÂU HÒA BÌNH TEAMBUILDING

HÀ NỘI - MAI CHÂU HÒA BÌNH TEAMBUILDING

Thời gian: 2 Ngày 1 đêm
Phương tiện: Ô tô
Ngày khởi hành : theo yêu cầu
Giá : 1,490,000đ
HÀ NỘI -NA HANG TUYÊN QUANG

HÀ NỘI -NA HANG TUYÊN QUANG

Thời gian: 2 Ngày 1 đêm
Phương tiện: Ô tô
Ngày khởi hành : theo yêu cầu
Giá : 1,690,000đ
HÀ NỘI -THIỀN VIỆN TÂY THIÊN- ĐẠI BẢO PHÁP MANDALA

HÀ NỘI -THIỀN VIỆN TÂY THIÊN- ĐẠI BẢO PHÁP MANDALA

Thời gian: 1 ngày
Phương tiện: Ô tô
Ngày khởi hành : theo yêu cầu
Giá : 590,000đ
G

0869 624 333