Tour Thái Lan-Malaysia-Singapore

HÀ NỘI – SINGAPORE – ĐẢO BATAM  INDONESIA 5N4Đ

HÀ NỘI – SINGAPORE – ĐẢO BATAM INDONESIA 5N4Đ

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Ngày khởi hành :
Giá : 8,990,000đ
HÀ NỘI – SINGAPORE – ĐẢO BATAM  INDONESIA 4N3Đ

HÀ NỘI – SINGAPORE – ĐẢO BATAM INDONESIA 4N3Đ

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Ngày khởi hành :
Giá : 10,490,000đ
HÀ NỘI - KUALA LUMPUR GENTING

HÀ NỘI - KUALA LUMPUR GENTING

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Ngày khởi hành :
Giá : 8,990,000đ
HÀ NỘI – SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI

HÀ NỘI – SINGAPORE – MALAYSIA – HÀ NỘI

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Ngày khởi hành :
Giá : 11,990,000đ
HÀ NỘI – KUALA LUMPUR – SINGAPORE – HÀ NỘI

HÀ NỘI – KUALA LUMPUR – SINGAPORE – HÀ NỘI

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Ngày khởi hành :
Giá : 9,990,000đ
SINGAPORE – KUALA LUMPUR

SINGAPORE – KUALA LUMPUR

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Ngày khởi hành :
Giá : 8,880,000đ
HÀ NỘI – SINGAPORE - JOHOR BAHRU – HÀ NỘI

HÀ NỘI – SINGAPORE - JOHOR BAHRU – HÀ NỘI

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Ngày khởi hành :
Giá : 8,990,000đ
HÀ NỘI - SINGAPORE – KUALA LUMPUR

HÀ NỘI - SINGAPORE – KUALA LUMPUR

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Ngày khởi hành :
Giá : 6,990,000đ
HÀ NỘI - SINGAPORE – ĐẢO SENTOSA

HÀ NỘI - SINGAPORE – ĐẢO SENTOSA

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Ngày khởi hành :
Giá : 8,890,000đ
HÀ NỘI - BANGKOK – PATTAYA- ĐẢO CORAL - HÀ NỘI

HÀ NỘI - BANGKOK – PATTAYA- ĐẢO CORAL - HÀ NỘI

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Ngày khởi hành :
Giá : 5,990,000đ
HÀ NỘI – CHIANG MAI – CHIANG RAI - HÀ NỘI

HÀ NỘI – CHIANG MAI – CHIANG RAI - HÀ NỘI

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Phương tiện: Máy bay, Ô tô
Ngày khởi hành :
Giá : 8,990,000đ
G

0869 624 333